Prejsť na obsah
Fakulta

- MAREC 2011

Strojárska olympiáda 2011
Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch október 2010 –
február 2011 zorganizovala už štvrtý ročník Strojárskej olympiády,
určenej všetkým študentom stredných škôl.

Revue Priemyslu