Prejsť na obsah
Profesijný bakalár

Štart kariéry už na vysokej škole

> jediný program svojho druhu na Slovensku
> každý študent má vlastného mentora
> mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom
> zaručená práca po ukončení štúdia

Nové akreditované štúdium

Poď aj ty študovať profesijného bakalára! Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaj teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sám vyberieš. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Čo treba vedieť o tomto programe?

> jediný program svojho druhu na Slovensku
> každý študent má vlastného mentora
> zaručená práca po ukončení štúdia
> mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom
(počas tretieho ročníka dokonca až vo výške 700 eur)

Čo to znamená

“Profesijný bakalár”?

Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Ako prebieha štúdium?

Ide o dennú formu štúdia, ktorá sa začne v septembri. Prvé dva roky sú rovnaké ako pri klasickom bakalárovi, avšak už vtedy sú niektoré predmety orientované viac na prax. Počas celého štúdia budeš praxovať, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch priamo pod vedením špičkového odborníka, ktorého si sám vyberieš. Vo štvrtom ročníku sa budeš už konkrétne špecializovať, na základe preferencií v danom podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní Bakalárskej práce.

Kde je možnosť praxe?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem:

> Volkswagen Slovakia
> Schaeffler Slovensko
> Continental Automotive Systems Slovakia
> ZF Slovakia
> Benteler Automotive SK
> Boge Elastmetall Slovakia
> Brose Prievidza
> ZKW Slovakia

Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením, ktoré sa o kvalitných zamestnancov dobre starajú.

Ako si podať prihlášku?

Ak si chceš podať elektronickú prihlášku na študijný program Profesijný bakalár, nájdeš ho pod označením

"B-PTDVT prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - denná prezenčná forma".

Link na e-prihlášku: https://is.stuba.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=9946;obdobi=580;stupen=1;misto_vyuky=5;lang=sk

Pre bližšie informácie navštívte našu stránku:

profesijnybakalar.sk

stiahni si brožúru: