Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

 

Výskum v oblasti ozubených prevodov:

  • počítačová simulácia kontaktných úloh v oblasti ozubených prevodov a zariadení na prenos rotačného pohybu
  • pohony s transformáciou rotačného pohybu na pohyb posuvný, a to z hľadiska ekologických požiadaviek kladených na zariadenia pracujúce v prostredí so zvýšenými ekologickými požiadavkami,
  • tribologické procesy, problematika mazania, aplikácie povlakov na kontaktné plochy ozubených kolies a tiež pevnostných a životnostných charakteristík pohonov pri minimalizácii jeho negatívneho vplyvu na životné a pracovné prostredie.

Výskum v oblasti mobilných pracovných strojov:

  • tvorba metodík a postupov pre navrhovanie a overovanie virtuálnej modulovanej štruktúry pre vytvorenie platformy orientovaného segmentu mobilných pracovných strojov s optimálnymi parametrami,
  • výskum nadčasového dizajnu s aplikáciou konštrukčných materiálov novej generácie v moduloch mobilných pracovných strojov,
  • optimalizácia alternatívnych typov štruktúr mechanizmov pracovných zariadení a pohonov strojov z hľadiska energetickej náročnosti prenosu výkonu. 

Výskum v oblasti generatívneho konštruovania

Hlavným zámerom výskumu problematiky generatívneho konštruovania automobilov a využitia prvkov znalostného inžinierstva je definovať originálnu metodiku, resp. konštrukčnú filozofiu návrhu konštrukčných celkov automobilu tak, aby sa urýchlil a skvalitnil celý konštrukčný proces. Nová metodika má vychádzať z databázy vzorov už realizovaných a úspešne v prevádzke odskúšaných prvkov automobilov s tým, že nové riešenia vychádzajú (generujú sa) práve z takýchto prvkov, ale s ohľadom na obmedzenia, resp. požiadavky definované súvisiacimi konštrukčnými celkami vozidla.

V období rokov 2012 až 2015 sa na ústave riešil projekt EŠF 26240220076  „Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov“, vďaka ktorému bolo vybavené pracovisko GEKON špičkovými počítačmi, 3D skenerom a 3D tlačiarňou.