Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 • SARC - centrum pre rozvoj, vedu a technológie,
  s odkazmi na ďalšie projekty (6RP, NATO, PHARE, COST...).
 • Európske dokumentačné a informačné stredisko,
  kde môžete nájsť napríklad Informačné periodikum EURO-INFO
 • European Research and Technology Information Network
 • NATO Science Programme
 • THE EUROPEAN COMMISSION, kde je zaujímavý Directorate General XII
 • CORDIS: HOMEPAGE - Community Research and Development Information Service
 • COST: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
 • DAAD
 • Ministerstvo školstva SR (Sekcia vysokých škôl, Sekcia vedy a techniky)
 • BIC Bratislava (FEMIRC)
 • SAIA - Slovak Academic Information Agency - Slovenská akademická informačná agentúra