Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Bilaterárne zmluvy o výmene študentov a doktorandov Socrates/Erasmus Danmarks Tekniske Universitet Lyngby, Dánsko Fachhochschule Hannover, SRN Technische Universität Wien, Rakúsko Universitat Politecnica de Catalunyia, Španielsko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Útvar vedeckovýskumných činností a zahraničných stykov.

Formulár záujemcu o mobilitu v rámci bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia

form.doc

stiahnite, vyplnte a pošlite na adresu kostka@sjf.stuba.sk