Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


6RP The Sixth Framework Programme  6. rámcový program

COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Európska spolupráca v oblasti vedy a výskumu

AKCIA Aktion Österreich - SlowakeiAkcia Rakúsko - Slovensko

LEONARDO
DA VINCI
Grantový program Európskej únie na podporu medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania a profesionálnej prípravy Leonardo da Vinci

SOCRATES Program európskej spolupráce v oblasti vzdelávania

CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies  Výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia

DAAD Deutsche Akademische Austauschdienst  Nemecká akademická výmenná služba

Humboldt Research Fellowship štipendium na podporu mladych vedeckych pracovnikov poskytované Nadáciou Alexandra von Humboldta