Prejsť na obsah
Knižnica

POŽIČOVŇA:

  1. poschodie
    tel.: 00421 (0)2 57296207
    e-mail: maria.kafunova@stuba.sk
        iveta.sylla@stuba.sk
pondelok: 9:00 13:00  
Utorok: 9:00 13:00  
Streda: 9:00 – 13:00  
Štvrtok: 9:00 13:00  
Piatok: 9:00 13:00 Externisti každý prvý piatok v mesiaci
14:30 -17:00 

 

Výpožičné služby:

- absenčne (pracovníkom a študentom STU )
- prezenčne (všetkým používateľom v študovni)

- MVS, MMVS (pracovníkom a študentom SjF STU)

PROCES UPOMÍNANIA A POPLATKY Z OMEŠKANIA

Dovoľujeme si upozorniť študentov, ktorí majú požičanú študijnú literatúru z Knižnice SjF na zimný semester, že termín vrátenia, príp. predĺženiavýpožičnej lehoty je:


TERMÍN VRÁTENIA:        
do 12. februára 2016

Proces upomínania a poplatky z omeškania

Prvé prekročenie výpožičnej lehoty – I. upomienka (upozornenie mailom)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní 
Sadzba: 0,70 € za dokument

Druhé prekročenie výpožičnej lehoty – II. upomienka (upozornenie mailom)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní 
Sadzba: 1,30 € za dokument

Tretie prekročenie výpožičnej lehoty – III. upomienka (upozornenie mailom)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní
Sadzba: 1,70 € za dokument

Štvrté prekročenie výpožičnej lehoty – IV. upomienka (písomné upozornenie)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní
Sadzba: 3,30 € za dokument

Súdne konanie

I. poschodie  č.dv. 162
tel.: 00421 (0) 57296211

Pondelok - Štvrtok

9:00 15:30

Piatok

9:00 14:30