Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zápis pre 1. ročník inžinierske štúdium - bez fyzickej prítomnosti 

do 18. septembra 2020


Zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia bez fyzickej prítomnosti do 18.9.2020


Nepremeškaj svoju šancu na štúdium na najžiadanejšej strojarine!

Čo môžeš pre to urobiť?

Zapíš sa na Strojnícku fakultu STU v Bratislave bez fyzickej prítomnosti do 18.9.2020


E - zápis pre študentov vyšších ročníkov

E - zápis do vyššieho ročníka  môžete vykonať v AIS do 18.9.2020


11.9.2020 od 8:00 hod v miestnosti S-2 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sme pre vás pripravili informačné stretnutie s názvom "ÚVOD DO ŠTÚDIA".


Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápisy na akademický rok 2020/2021

1. ročník BŠ

!!!Pozor zmena!!!
Zápisy budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta!!!
do 18.9.2020

1. ročník IŠ

!!!Pozor zmena!!!
Bc. diplomy a rozhodnutia o prijatí na Ing. štúdium budú posielané POŠTOU!
do 18.9.2020
Zápisy budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta!!!

Elektronický zápis do 2. a .3 r. BŠ a 2. r. IŠ

27.07.2020 – 18.9.2020