Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Dňa 20. 10. 2016 sa uskutočnila na Strojníckej fakulte STU v Bratislave súťaž Grand Prix 2016 určená pre stredoškolákov. 

 Jazda zručnosti na simulátore

Kontrola jazdného simulátora pred súťažou

1

 Jazda zručnosti na simulátore

2

Plnenie súťažnej úlohy v Laboratóriu generatívneho konštruovania

5

Laboratórium spaľovacích motorov s vystavenou formulou

Súťažné družstvo počas prípravy ojníc na montáž

Súťažná úloha Montáž časti spaľovacieho motora