Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
doc. Ing. Miroslava NEMČEKOVÁ, PhD.
Pracovné zaradenie:
docenttka CSc.
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 464
E-mail: miroslava.nemcekova@stuba.sk 
Narodená:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Únavová životnosť ozubených prevodov, generatívne konštruovanie

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

Členka programového výboru konferencie International Symposium on Machines, Mechanics and Mechatronics - Current Trends, Belgrade, Serbia

Prednášané predmety:

Základy strojného iínžinierstva

FA: Technické kreslenie

Cvičenia:

Základy strojného inžinierstva

Inžinierska grafika