Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ing. Carmen SCHMIDTOVÁ
Pracovné zaradenie:
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 461
E-mail: carmen.schmidtova@stuba.sk
Narodená:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Metodika konštruovania – modulárne projektovanie mobilných pracovných strojov

Cvičenia:

Základy strojného inžinierstva

Inžinierska grafika

Inžinierska grafika - anglickom jazyku