Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
doc. Ing. Izidor MAZURKIEVIČ, CSc.
Pracovné zaradenie:
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 460
E-mail: izidor.mazurkievic@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Diferenciálne hydrostatické pohony v mobilných pracovných strojoch, Metodika konštruovania – modulárne projektovanie mobilných pracovných strojov

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

-člen Odborovej komisie doktorandského štúdia 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, SjF STU v Bratislave

-člen Zboru expertov Zväzu strojárskeho priemyslu SR pre verejné obstarávanie

-člen Pracovnej expertnej skupiny pre posudzovanie projektov podporovaných APVV

Prednášané predmety:

Teória pracovných strojov

Cestné stroje

Zemné stroje

Zdvíhacie stroje a zariadenia

Cvičenia:

Teória pracovných strojov

Cestné stroje

Zemné stroje

Zdvíhacie stroje a zariadenia