Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ľubica BRODYOVÁ
Pracovné zaradenie:
technická pracovníčka
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 453
E-mail: lubica.brodyova@stuba.sk 
Narodená: