Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

november 2020

 • 30.11.2020
 • 26.11.2020
  • Prihlás sa na ROBOTA FAIR!

   Hľadáš prácu alebo zisťuješ, čo ponúka trh? Prihlás sa na Robota Fair, ktorý ti ponúka príležitosť osobne sa stretnúť so zástupcami vybraných spoločností.

    
 • 25.11.2020
  • Výberové konanie - pracovné miesta - vysokoškolský učiteľ

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa zaradeného na fakulte:

    
 • 10.11.2020
  • Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vysokoškolský učiteľ

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

    
 • 04.11.2020