Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave vyvíja vedecký tím pod vedením Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. z Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, inovatívnu sušiareň zrnín vo vákuu. Na akom princípe funguje a akú inovatívnu metódu využíva sa dozviete v reportáži Gregora Mareša, ktorá bola odvysielaná dňa 28.11.2020 v magazíne Veda a Technika. Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

Zariadenie na sušenie zrnín:

Inovatívny prístup spočíva vo vákuovom princípe sušenia s rekuperáciou energie, ktorá vzniká pri samotnom procese sušenia.

- nízkopotenciálne sušenie (spotreba čo najmenšej energie na jednotku odparenej vody)

- pomalý, kontrolovaný proces

- pri nízkych teplotách

- využitie princípu podtlaku

- ekologický aspekt (opätovné využitie energie - úspora tepla)

- zníženie hlučnosti a prašnosti 

Projekt sa nachádza vo fáze ukončeného konštrukčného návrhu celého zariadenia na ktorom vedecký tím overuje fyzikálne princípy.

Základom funkčného prototypu sú sušiace kolóny. V súčasnosti je už postavená jedna kolóna, kde dochádza k samotnému sušeniu materiálu (napr. zrná kukurice) a následnému vákuovaniu.

Keď je materiál zohriaty na požadovanú tepoltu, dochádza k vákuovaniu. Paru, ktorú oddelíme pri procese vákuovania uskladníme. Taktiež vzduch, ktorý uskladníme v podtlakových nádobách.

Takto získané teplo pokračuje do ďalšej kolóny na zohrievanie ďalšieho materiálu.

Po ukončení a vyhodnotení laboratórnych meraní je v pláne vybudovanie prototypu reálnej sušiarne s viacerými kolónami.

Ďalšie fotky z natáčania v pavilóne laboratórií: