Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Absolvent:

  • získa úplné vysokoškolské vzdelanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore výrobná technika s orientáciou predovšetkým na strojárske podniky a strojársku produkciu,
  • má vedomosti, schopnosti a zručnosť pri riešení konštrukčných a technologických úloh vývoja (retrofitu) výrobnej a environmentálnej techniky,
  • ovláda teóriu, konštrukciu a technicko-ekonomické hodnotenie výrobných strojov a zariadení, nástrojov, prípravkov, hydraulických a pneumatických mechanizmov a pružných výrobných systémov,
  • zvládne riešenie úloh mechanizácie a automatizácie výrobných zariadení s dôrazom na konštrukciu, výpočty a technickú dokumentáciu potrebnú k výrobe výrobnej a environmenálnej techniky,
  • bude mať znalosti tak z oblasti programovania CNC systémov a techniky matematického modelovania, simulácie procesov ako aj z oblasti nekonvenčných a nízkoodpadových technológií,
  • bude pripravený buď na štúdium študijného programu 3. stupňa a vedeckú prácu v oblasti výrobnej a environmentálnej techniky alebo na bezprostredný vstup na trh práce ako konštruktér, projektant, výpočtár a to tak v technickej ako aj v technicko-obchodnej a investičnej oblasti.