Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Študijný program inžinierskeho štúdia environmentálna výrobná technika

Od akademického roka 2011/2012 sa v rámci študijného programu Výrobná a environmentálna technika sa otvoria dve zamerania:

študijné plány: I-EVT environmentálna výrobná technika