Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:   Strojárska výroba a manažérstvo kvality    
Stupeň štúdia:
bakalárske
Študijný odbor hlavný:  5.2.51 výrobné technológie
Študijný odbor vedľajší:  5.2.57 kvalita produkcie
Forma štúdia:
denná

Číslo
predmetu

Predmet

 

1. ročník

ZS           LS

 

2. ročník

ZS           LS

 

3. ročník

ZS           LS

Spôsob
ukončenia

Kredity

Garant/
prednášateľ


Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5110

Matematika I

4 – 400

 

 

z,s

10

Harman

2-5111

Programovanie

2 – 020

 

 

kz

5

Kováčová

2-4310

Základy strojného inžinierstva

3 – 200

 

 

z,s

6

Antala

2-4810

Technická chémia

2 – 000

 

 

s

4

Brokeš

2-4610

Technická fyzika I

1 – 110

 

 

kz

3

Benco

2-6310

Dejiny techniky

2 – 000

 

 

kz

2

Paukov

2-5112

Matematika II

2 – 110

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-4611

Technická fyzika II

3 – 120

 

 

z,s

8

Benco

2-5810

Náuka o materiáli

3 – 020

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-5510

Technická mechanika I

2 – 200

 

 

z,s

5

Žiaran

2-4311

Inžinierska grafika

0 – 020

 

 

kz

2

Slovák

2-6311

Sociológia

2 – 000

 

 

kz

2

Paukov

2-5720

Termodynamika

 

2 – 020

 

z,s

6

Antal

2-5520

Technická mechanika II

 

3 – 200

 

z,s

6

Záhorec

2-5521

Pružnosť a pevnosť

 

3 – 200

 

z,s

6

Élesztős

2-5820

Technológia I

 

3 – 020

 

z,s

6

Kostka, Sejč, Stanček, Iždinská

2-5120

Numerická matematika

 

2 – 200

 

z,s

4

Kováčová

2-4320

Konštruovanie I

 

2 – 200

 

z,s

5

Bošanský

2-4120

Elektrotechnika a elektronika

 

3 – 020

 

z,s

5

Vlnka

2-4720

Mechanika tekutín

 

2 – 200

 

z,s

5

Varchola

2-5721

Prenos tepla

 

2 – 020

 

z,s

5

Ferstl, Antal

2-6320

Právo pre technikov

 

2 – 000

 

kz

2

Kopšová

2-9058

Výrobno-odborná prax

 

(6 týždňov)

 

z

3

Hrnčiar

2-4230

Technológia II

 

 

3 – 020

z,s

5

Geleta

2-4330

Konštruovanie II

 

 

3 – 300

z,s

7

Vereš

2-4231

Základy manažmentu

 

 

2 – 200

z,s

5

Ščepka

2-4232

Podnikové hospodárstvo

 

 

3 – 200

z,s

5

Ščepka

2-9030

Bakalárska práca

 

 

0 – 004

kz

7

 

2-5430

Výrobné stroje a zariadenia

 

 

2 – 200

z,s

5

Šooš

2-4233

Manažérstvo kvality

 

 

2 – 200

z,s

5

Hekelová


Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-6411

PV 1: Telesná výchova

0 – 200

 

 

z

0

Cepková

2-6412

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

1 – 100

 

 

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0 – 200

 

 

z

1

Galata

2-5121

PV 1: Konštrukčná geometria

 

2 – 200

 

z,s

4

Velichová

2-5122

PV 1: Základy štatistickej analýzy

 

2 – 200

 

z,s

4

Janiga

2-6420

PV 2: Telesná výchova

 

0 – 200

 

z

0

Cepková

2-6421

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1 – 100

 

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0 – 200

 

kz

2

Galata

2-6422

PV 1: Telesná výchova

 

0 – 200

 

z

0

Cepková

2-6423

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1 – 100

 

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0 – 200

 

z

1

Galata

2-5431

PV 1: Nástroje a prípravky I

 

 

2 – 200

z,s

6

Kolláth, Onderová

2-5830

PV 1: Strojárenské materiály

 

 

2 – 020

z,s

6

Iždinská

2-4210

PV 1: Počítačová podpora manažérskych a technických činností

 

 

0 – 400

z,s

6

Tolnay/Jerz

2-5432

PV 1: E-platforma

 

 

2 – 200

z,s

6

Šooš, Horvát

2-4211

PV 1: Zákl. projekt. a program. stroj. výroby

 

 

2 – 020

z,s

6

Tolnay/Králik

2-4236

PV 2: Základy strojárskej metrológie

 

 

2 – 020

z,s

5

Krsek

2-4130

PV 2: Mechatronika

 

 

2 – 020

z,s

5

Vitko

2-5336

PV 2: Dopravná technika

 

 

2 – 200

z,s

5

Polóni

2-5630

PV 2: Energetické stroje a zariad.

 

 

2 – 200

z,s

5

Ridzoň

2-4229

PV 2: Integrované manažérske systémy

 

 

2 – 200

z,s

5

Hekelová

2-6430

PV 3: Telesná výchova

 

 

0 – 200

z

0

Cepková

2-6431

PV 3: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

 

1 – 100

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0 – 200

z,s

2

Galata

2-5831

PV 1: Vybrané technológie

 

 

2 – 020

z,s

4

Kostka, Sejč, Stanček

2-5433

PV 1: Enviromentálna technika

 

 

2 – 200

z,s

4

Šooš

2-5434

PV 1: Riadenie výrobnej techniky

 

 

2 – 020

z,s

4

Kolláth

2-4212

PV 1: Riadenie výroby a logistika

 

 

2 – 020

z,s

4

Ščepka/
Součková

2-4239

PV 1: Prevádzka výrob. systémov

 

 

2 – 020

z,s

4

Tolnay


Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

2-6410

Telesná výchova

0 – 200

 

 

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0 – 200

 

 

z

1

Galata

2-4612

Seminár z fyziky

0 – 200

 

 

z

1

Benco

2-6432

Telesná výchova

 

 

0 – 200

z

0

Cepková

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0 – 200

z

1

Galata