Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Untitled Document
č. Témy bakalárskych prác pre externé štúdium programu Strojárska výroba a manažérstvo kvality
pre akad. rok 2009-10 (obhajoba v r.2010)
Vedúci:
Konzultant:
Diplomant:
1. Analýza a optimalizácie vybraných logistických procesov v podniku PaeDr. Ing. I. Součková
2. Možnosti optimalizácie toku hodnôt v podniku INA Skalica spol. r.o. PaeDr. Ing. I. Součková
(Igor Helbich)
3. Využitie tvarov sústružníckych nožov pri výrobe ložísk. Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
(David Strasser)
4. Časová analýza materiálových tokov na účely vytvorenia podkladov pre simulačný model výrobného systému Ing. V. Jerz, PhD.
5. Súhrn moderných rezných materiálov na vysoké výkony rezania Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
6. Progres v povlakovaní rezných materiálov Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
7. Súvzťažnosť rezných a obrábaných materiálov v progresívnych metódach obrábania Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
8. Zdokonalenie organizačnej štruktúry v podniku INA Skalica
spol. r.o.
Doc. Ing. I. Ščepka, PhD.
(Monika Nemcová)
9. Návrh podnikateľského plánu malého podniku
(Podmienkou prihlásenia sa na túto tému je nájsť si podnik, v ktorom sa bude realizovať aplikačná časť bakalárskej práce.)
Doc. Ing. I. Ščepka, PhD.
10. Návrh podnikateľského plánu malého podniku
(Podmienkou prihlásenia sa na túto tému je nájsť si podnik, v ktorom sa bude realizovať aplikačná časť bakalárskej práce.)
Doc. Ing. I. Ščepka, PhD.
 
11. Databáza hydraulických prvkov pre návrh hydraulických obvodov Ing. P. Križan
12. Návrh energetickej koncepcie rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojov energie – nízkoenergetický dom Ing. P. Križan
13. Využitie optického meracieho zariadenia ATOS 3 pri riešení nekvality povrchu dielov v automobilovom priemysle (Volkswagen Bratislava) Ing. Štefan Martoš
Prof. Ing. E. Hekelová, PhD.
(Tomáš Uhlíř)
14. Moderné rezné materiály v strojárskej výrobe Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
15. Kontrola cementovaných súčiastok z ocele 16Mn5C Doc. Ing. P. Švec, PhD.
(Eliška Hyžová)
16. Zvýšenie efektívnosti výroby tenkých plechov vo firme Didaktik Skalica Ing. Součková, Doc. Ščepka
RNDr. Pavlíková
(Július Helbich)
17. Vysokorýchlostné obrábanie Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
(Richard Markovič)
18. Tvorba dokumentácie a záznamov o výrobe a uvedení do prevádzky sterilizátorov BETACLAV Ing. Martin Letko
(Vladimír Morávek)
19. Implementácia noriem radu ISO 140001 do podniku RPC Bramlage Veľký Meder. Ing. P. Križan
Eva Móroczová
(Tímea Kósaová)
20. Vznik priemyselných parkov v jednotlivých regiónoch na Slovensku
(Martin Svitek)
21. Zavedenie systému riadenia BOZP vo firme MIKULA -        KOZÁČEK  BRATISLAVA s.r.o. Doc. Ing. M. Tolnay, PhD.
Jozef Mikula
(Ľuboslava Žerjavová)
22. Automatizácia lepenia a tmelenia spojov v automobilovom priemysle Doc. Ing. M. Tolnay, PhD.
(Ján Povalač)
23.   Ing. Andrej Červeňan, PhD.
(Igor Gvozdiak)
24. Analýza triedenia odpadu v podniku a návrh na  jeho primárne spracovanie Ing. Martin Letko
(Viktor Steciuk)
25. Zavádzanie QMS v závode Benteler Automotive SK s.r.o. Malacky
(Vladimír Nagy)
26. Základné ekonomické zhodnotenie výroby strižnice obrábaním a elektroiskrovo Doc. Ing. V. Geleta, PhD.
(Ervin Filípek)