Prejsť na obsah
Ústav technológií a materiálov

 

 

Adresa:

Slovenská technická univerzita        Strojnícka fakulta                              Ústav technológií a materiálov        Námestie slobody 17                        812 31  Bratislava 1                                                                                      2. posch., č. m. 237                           

Vedúci ústavu:

prof. Ing. ErnestGondár, PhD.          ernest.gondar@stuba.sk
+421 2 57 296 410
+421 917 944 106

 

 

 

 

Zástupca vedúceho:

Ing. Branislav Vanko, PhD.
branislav.vanko@stuba.sk
+421 2 57 296 282

+421 2 57 296 853
+421 917 825 281

 

 

 

 

sekretariát:

Jana Stančíková
jana.stancikova@stuba.sk
+421 2 57 296 534
+421 910 400 327