Prejsť na obsah
Centrum inovácií
Pôsobenie CTTK sa dá zhrnúť do niekoľkých hlavných okruhov:
- poskytuje vzdelanie v oblasti súvisiacich s výkonmi merania a skúšania v jeho laboratóriách pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia,
- poskytuje odborné vzdelanie záujemcov z praxe v rámci ďalšieho vzdelávania na SjF STU ako súčasť celoživotného vzdelávania,
-vykonáva v jednotlivých laboratóriách podľa ich zamerania nestranné meranie a skúšanie parametrov kvality výrobkov so zameraním na automobilový priemysel pre externé firmy,
poskytuje vzdelanie v oblasti súvisiacich s výkonmi merania a skúšania v jeho laboratóriách pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia,
- poskytuje odborné vzdelanie záujemcov z praxe v rámci ďalšieho vzdelávania na SjF STU ako súčasť celoživotného vzdelávania,
- vykonáva v jednotlivých laboratóriách podľa ich zamerania nestranné meranie a skúšanie parametrov kvality výrobkov so zameraním na automobilový priemysel pre externé firmy,

CTTK je vybavené špičkovou meracou technikou, ktorá zahŕňa:
- súradnicový merací stroj DEA Global Performance 12.22.10,
- súradnicový merací stroj Wenzel LH 87 CNC Premium,
- profilomer Hommel Tester Form 1004/350.

súčasťou CTTK je Laboratórium reverzného projektovania
Činnosť laboratória je zameraná na účely základného a aplikovaného výskumu, ako aj na riešenie študentských záverečných prác.
- k dispozícii je DIMENSION SST 3D Printer pre rýchlu výrobu prototypov z materiálu ABS. - zariadenie slúžiace na digitalizáciu reálnych modelov 3D optický skener HANDYSCAN 3D
- Mechanický 3D skener MicroScribe G2X slúžiaci na digitalizáciu a meranie geometrie reálneho modelu