Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk
Skype: poradca sjf


Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 015)
(prijímacie konanie na inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov) 
Tel.: +421 (2) 572 96 198
Mob.: +421 918 696 956
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 016/3)
(študenti bakalárskeho štúdia 2.roč. - všetky ŠP okrem ŠP-PTDVT; študenti inžinierskeho štúdia: 1. + 2. ročník; potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987)
Tel.: +421 (2) 572 96 137
Mob.: +421 918 940 338
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 016/2)
(študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 3. ročník – všetky ŠP + 2.roč. bakalárskeho štúdia ŠP - PTDVT; ubytovanie  študentov)
Tel.: +421 (2) 572 96 135
 Mob.: +421 948 937 278
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 
 

Ing. Zuzana Olexová (č.dverí – 016/1)
(prijímacie konanie na bakalárske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, rezervovanie miestností) 
Tel.: +421 (2) 572 96 520,
Mob.: +421 917 797 254
E-mail: zuzana.olexova@stuba.sk 

Ing. Zuzana Matúšová (č.dverí – 011)
Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku: 
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku; študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúci v anglickom jazyku, ubytovanie zahraničných študentov)
Tel.:  +421 (2) 572 96 287
E-mail: zuzana.matusova@stuba.sk

Ing. Juraj Sklenár
Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku: 
tel.:  + 421 (2) 572 96 255
E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk

Fakultná integrátorka AIS
Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 014)
Tel.: +421 (2) 572 96 670,
Mob.: +421 918 669 197
Strojnícka fakulta: utorok 12:00-15:00 hod., + streda, štvrtok
Rektorát STU:  pondelok, utorok 9:00-11:30 hod., piatok
E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Z dôvodu nepriaznivej situácie a za účelom zníženia rizika nákazy a ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 Vás žiadame, aby ste v prípade potreby komunikovali so svojou referentkou výlučne prostredníctvom e-mailov. V prípade, že je nutné fyzicky sa dostaviť na ÚPČ,  po dohode (telefonickej alebo e-mailovej), si Vás referentka objedná na presne stanovený dátum a hodinu.

Úradné hodiny na Útvare pedagogických činností sú až do odvolania ZRUŠENÉ!!!