Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk
Skype: poradca sjf


Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 015)
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov)
Tel.: +421 (2) 572 96 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk


Informácie o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 016/3)
(študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností)  
Tel.: +421 (2) 572 96 137
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská  (č. dverí - 016/1)
(študenti bakalárskeho štúdia: 1.+ 2.+ 3. ročník - ŠP: B-AISP, B-AMAM, B-ESZ, B-EVT, B-STAM, B-MMKS; sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia)
Tel.: +421 (2) 572 96 520
E-mail: gabriela.bartalska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 016/2)

(študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 2. + 3. ročník – ŠP: B-AMPS, ŠP-PTDaVT, B-TOŽP, ubytovanie  študentov; potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987)
Tel.: +421 (2) 572 96 135
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 


Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium a o štúdiu v anglickom jazyku:

(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku; študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúci v anglickom jazyku, ubytovanie zahraničných študentov)

Mgr. Renáta Sovišová (č.dverí – 012)
Tel.:  +421 (2) 572 96 244
E-mail: renata.sovisova@stuba.sk

Ing. Zuzana Matúšová (č.dverí – 011)
Tel.:  +421 (2) 572 96 287
E-mail: zuzana.matusova@stuba.sk


Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandskom štúdiu v štátnom a v anglickom jazyku:

(prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku; agenda doktorandov, Erasmus)

Ing.  Juraj Sklenár  (č.dverí – 035)
tel.:  +421 (2) 572 96 255
E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk 


Fakultná integrátorka

Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 014)
tel.: +421 (2) 572 96 670
streda, štvrtok – Strojnícka fakulta
pondelok, utorok, piatok - Rektorát STU
E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Úradné hodiny na Útvare pedagogických činností:

Pondelok:   12:30 - 15:00 hod.

Utorok:        9:00 - 12:00 hod.

Streda:        9:00 - 11:30 hod.

                  13:00 - 14:30 hod.

Štvrtok:       9:00 - 11:30 hod.

Piatok:        neúradný deň