Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk

Informácie o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 055)
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov)
Tel.: +421 (2) 572 96 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 011)
(študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností)  
Tel.: +421 (2) 572 96 184
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská  (č. dverí - 010)
(študenti bakalárskeho štúdia: 3. ročník, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od r. 1980)
Tel.: +421 (2) 572 96 520
E-mail: gabriela.bartalska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 012)

(študenti bakalárskeho štúdia: 1. a 2. ročník, ubytovanie  študentov)
Tel.: +421 (2) 572 96 135
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium a o štúdiu v anglickom jazyku:

Mgr. Lucia Abrhanová (č.dverí – 140) - (Oddelenie zahraničných študentov)

(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku; študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúci v anglickom jazyku, Erasmus, ubytovanie zahraničných študentov)

Tel.:  +421 (2) 572 96 244
E-mail: lucia.abrhanova@stuba.sk

Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandskom štúdiu v štátnom a v anglickom jazyku:

(prijímacie konanie na doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku; agenda doktorandov)

Ing. Lucia Ploskuňáková (č.dverí – 036) – (Oddelenie kariérneho rastu)

tel.:  +421 (2) 572 96 156

E-mail: lucia.ploskunakova@stuba.sk 

Ing.  Juraj Sklenár  (č.dverí – 035)

tel.:  +421 (2) 572 96 255

E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk 

 

Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 011)

Fakultná integrátorka

Tel.: +421 918 669 197

E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Uradné  hodiny  na Útvare pedagogických činností počas  školského roka  2017/2018

Pondelok        13:00  - 15:00 hod.
Utorok               9:00  - 11:00 hod.
Streda               9:00  - 11:00 hod., 13:00  – 15:00 hod.
Štvrtok              9:00  - 11:00 hod.
Piatok               neúradný deň

Upozornenie:

Mimo úradných hodín je Útvar pedagogických činností zatvorený.

Úradné hodiny počas letných prázdnin AR 2017/2018 (do 31.08.2018)

Streda         od 9:00  - 11:00 hod.  a  od 13:00-14:30 hod.