Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium a informácie o štúdiu: 
E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

(v predmete správy uvádzajte v prípade uchádzača: stupeň štúdia a názov študijného programu, o ktorý sa uchádzate; v prípade študenta: ročník, stupeň štúdia a názov študijného programu, v ktorom študujete).

Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 015)
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov)
Tel.: +421 2 572 96 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 014)
(študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností)  
Tel.: +421 2 572 96 137
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Mgr. Gabriela Bartalská  (č. dverí - 010)
(študenti bakalárskeho štúdia: 3. ročník, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od r. 1980)
Tel.: +421 2 572 96 520
E-mail: gabriela.bartalska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 012)

(študenti bakalárskeho štúdia: 1. a 2. ročník, ubytovanie  študentov)
Tel.: +421 2 572 96 135
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 

Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 011)

Fakultná integrátorka

Tel.: +421 918 669 197

E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Uradné  hodiny  počas  školského roka  2017/2018

Pondelok        13:00  - 15:00 hod.
Utorok              9:00  - 11:00 hod.
Streda              9:00  - 11:00 hod., 13:00  – 15:00 hod.
Štvrtok              9:00  - 11:00 hod.
Piatok               neúradný deň

Upozornenie:

Mimo úradných hodín je Útvar pedagogických činností zatvorený.

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Pondelok     9:00  - 11:00 hod.
Streda          9:00  - 11:00 hod.