Prejsť na obsah
Študenti

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

prof. Ing. František Urban, CSc.
Prodekan pre pedagogiku           

 

Telefón: 02/572 96 150

E-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Miestnosť: 031

Úradné hodiny: 
pondelok 13:00 h - 16:00 h,
štvrtok 9:00 h - 12:00 h.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk
Skype: poradca sjf


Vedúca oddelenia:            
Mgr. Nadežda Švancarová
 (č. dverí - 015)
(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov, + dočasne - sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia) 
Tel.: +421 (2) 572 96 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk


Informácie o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

Milada Čavojská (č. dverí - 016/3)
(študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností)  
Tel.: +421 (2) 572 96 137
E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

Lucia Horvátová (č.dverí – 016/2)
(študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 2. + 3. ročník – všetky ŠP, ubytovanie  študentov; potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987)
Tel.: +421 (2) 572 96 135
E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 


Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium a o štúdiu v anglickom jazyku


Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandskom štúdiu v štátnom a v anglickom jazyku


Fakultná integrátorka

Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 014)
tel.: +421 (2) 572 96 670
streda, štvrtok – Strojnícka fakulta
pondelok, utorok, piatok - Rektorát STU
E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

Úradné hodiny na Útvare pedagogických činností:

Až do odvolania ZRUŠENÉ!!!