Prejsť na obsah
Študenti

Aktuálne učebné plány  

Aktuálny akademický rok 2020/2021

Študijné programy bakalárskeho štúdia                       
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku)
  automobily a mobilné pracovné stroje
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  energetické stroje a zariadenia
  environmentálna výrobná technika
  strojárske technológie a materiály
  technika ochrany životného prostredia
  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
  prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

Študijné programy inžinierskeho štúdia

  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  automobily a mobilné pracovné stroje
  energetické stroje a zariadenia
  environmentálna výrobná technika
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  meranie a skúšobníctvo
  strojárske technológie a materiály
  výrobné systémy a manažérstvo kvality
  výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku)

Študijné programy doktorandského štúdia

Akademický rok 2019/2020

Študijné programy bakalárskeho štúdia                       
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  automobily a mobilné pracovné stroje
  energetické stroje a zariadenia
  environmentálna výrobná technika
  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
  strojárske technológie a materiály
  technika ochrany životného prostredia
  prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
Študijné programy inžinierskeho štúdia
  aplikovaná mechanika a mechatronika
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  automobily a mobilné pracovné stroje 
  energetické stroje a zariadenia
  environmentálna výrobná technika
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  meranie a skúšobníctvo
  strojárske technológie a materiály
  výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné programy doktorandského štúdia
  aplikovaná mechanika
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  dopravné stroje a zariadenia
  energetické stroje a zariadenia
  mechatronika
  metrológia
  procesná technika
  strojárske technológie a materiály
  výrobné stroje a zariadenia