Prejsť na obsah
Centrum projektovej podpory

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon“), zadáva podprahovú zákazku s názvom predmetu Tlačiarenské a sadzačské služby pre projekt s názvom Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk z 21. mája 2008 v zmysle § 99 zákona. Predmetná výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohou je dostupná k stiahnutiu v nasledovných súboroch

Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady - pdf verzia
Súťažné podklady - doc verzia