Prejsť na obsah
Oddelenie fyziky

Oddelenie fyziky je nástupnickým pracoviskom Katedry fyziky, ktorá vznikla na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1961. V súčasnej dobe na oddelení pracuje jeden docent a dvaja odborní asistenti. Oddelenie fyziky zabezpečuje na Strojníckej fakulte výučbu predmetov Technická fyzika 1, Technická fyzika 2, Seminár z fyziky 1, Seminár z fyziky 2 a na Fakulte architektúry a dizajnu výučbu predmetu Fyzika. Vedecká činnosť oddelenia je zameraná na optiku, kryštalografiu a jadrovú fyziku.

Spoločenské stretnutie Katedry fyziky