Prejsť na obsah
Katedra výrobných systémov

Náš katedrový robot Adresa katedry :
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava
Slovak Republic

Telefón : 02/57296 548
Fax : 02/52497 810

Vedúci katedry : doc.Ing. Marián Tolnay,CSc.
E-mail : tolnay@kvs.sjf.stuba.sk


stránka katedry

 
Blokové cvičenie z predmetu "Projekt. a prev. výrobných systémov - MKSP" v stredu 28.3.07 nebude!!!

Témy bakalárskych  prác pre odbor "Strojárska výroba a manažérstvo kvality"

Sylaby na štátne skúšky pre bakalársky stupeň štúdia

Témy diplomových prác inžinierskeho stupňa štúdia

Pošta pre pracovníkov katedry