Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V máji sa každoročne pripomína Svetový deň metrológie (20. mája), ktorý je oslavou podpisu Metrickej konvencie z 20. mája 1875. Vždy je vybraná téma, kam sa upína v danom roku pozornosť, tohtoročnou témou je "Metrológia v digitálnej dobe". Digitálne technológie prinášajú revolúciu a sú jedným z trendov v súčasnej spoločnosti. Zavádzanie digitálnych technológií mení metrológiu tým, že zlepšuje procesy a otvára nové príležitosti v tomto odbore.

Ďalšie informácie o Svetovom dni metrológie sú k dispozícii na adrese: www.worldmetrologyday.org

Strojnícka fakulta STU v Bratislave nezaostáva v tomto smere a ponúka kvalitné vzdelanie v študijnom programe Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve. V rámci spomenutého študijného programu sme aktuálne zaradili pre študentov tretieho ročníka aktivity (školské aj mimoškolské) na počesť tohto výročia. Konkrétne, ako sprevádzala metrológia našich študentov vo výučbe (v letnom semestri 2021/2022) na predmete Všeobecná metrológia sme sa snažili priblížiť aj potenciálnym uchádzačom o toto štúdium na našej fakulte vhodnou publikáciou. Aktuálny príspevok si môžete prečítať v novom čísle časopisu "METROLOGIE 2/2022", ktorý vydáva Úrad pre technickou normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo ČR v spolupráci s Českým metrologickým inštitútom, Českou metrologickou spoločnosťou a Českým kalibračným združením. Príspevok s názvom: "Všeobecná metrológia alebo Prepojovanie teórie s praxou" z uvedeného časopisu nájdete tu.