Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2021 – 2025 sa stal opäť Dr.h.c. prof. Ing Ľubomír Šooš, PhD. Voľby do funkcie dekana sa uskutočnili 27.4.2021 a dňa 6.5. bol vymenovaný povereným rektorom Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom.

 

Pre profesora Šooša je to už štvrté funkčné obdobie a má pred sebou viacero výziev. Jeho hlavným cieľom je, aby sa Strojnícka fakulta STU stále posúvala vpred. Jeho prioritou je, aby sa na fakulte mohol mladým ľuďom odovzdať ten najväčší dar do budúcnosti, ktorým je kvalitné vzdelanie.

Fakt, že bol opäť zvolený do funkcie dekana vníma predovšetkým ako veľkú zodpovednosť. Plne si uvedomuje veľkú zodpovednosť za ďalší osud Strojníckej fakulty STU, ktorá je alma mater všetkých strojníckych a materiálovo-technologických fakúlt na Slovensku.

Podľa neho je zásadnou potrebou dohliadať na to, aby sme optimálnou symbiózou medzi pedagógmi a študentmi aj naďalej pripravovali najžiadanejších absolventov v priemysle.  

„Z pohľadu pedagogiky musíme v najbližších dvoch rokoch úspešne zvládnuť proces akreditácie našej fakulty. Veľkú pozornosť budeme venovať obnove laboratórií ako základného predpokladu pre kvalitnú pedagogiku a výskum. Z pohľadu osvety vynaložíme veľa úsilia preto, aby sa zvýšilo spoločenské uznanie technického vzdelania ako základného predpokladu pre žiadané a dobre platené zamestnanie.” zdôraznil novozvolený dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ľubomír Šooš.

  

Oficiálna tlačová správa na stiahnutie tu.