Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V dňoch 26. – 27. septembra 2017 sa v Bruseli konal ďalší ročník významného podujatia – Science is Wonder-ful! European Researchers’ Night – v rámci programu Horizont 2020.

Na podujatí malo spomedzi viacerých členských krajín EU svoje zastúpenie aj Slovensko, pričom zo Slovenska boli pozvaní zástupcovia dvoch projektov. Strojnícku fakultu STU na podujatí prezentovala Mgr. Martina Lipková z Oddelenia jazykov a spoločenských vied Ústavu jazykov a športu.

Na podujatí sa zúčastnila v rámci projektu zvyšovania viacjazyčnej kompetencie a plurikulturalizmu v spolupráci s Ústavom filologických štúdií UK v Bratislave a Katedrou románskych jazykov a literatúr PF UK. Európska noc výskumníkov – European Researchers’ Night – je podujatie, ktoré podporuje Európska komisia ako súčasť “Marie Sklodowska-Curie Actions”.

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport – Tibor Navracsics – privítal všetkých účastníkov a vyjadril podporu a uznanie výskumným pracovníkom z rôznych vedných disciplín. Európska noc výskumníkov sa každoročne začína otvorením podujatia v Bruseli a následne sa koná vždy v posledný piatok v septembri vo viac ako 30 krajinách a 300 mestách. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti vedu a výskum formou prezentácií, prednášok a rôznych aktivít, ako aj priamych rozhovorov s výskumnými pracovníkmi.