Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan fakulty oznamuje, že 1. októbra 2007 vydal smernicu o podávaní žiadostí o grantovú podporu a čerpaní finančných prostriedkov zo schválených projektov. Znenie smernice nájdete tu