Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Strojárske technológie a materiály - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania a obrábania a tepelného spracovania. Má základné vedomosti o konštrukčných kovových a nekovových materiáloch a ich uplatnení v strojárenstve. Rozumie základom problematiky technickej prípravy výroby, použitia materiálov a výrobných technológií v oblasti strojárenstva a má znalosti zo všeobecného základu strojníctva, strojárskej technológie. Absolvent sa uplatní aj pri zavádzaní a prevádzke výrobno-technologických systémov a riešení technologických a materiálových prevádzkových problémov, dokáže využívať informačné technológie.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Strojárske technológie a materiály 
stupeň štúdia: bakalársky
Študijný odbor: 2305 Výrobné technológie forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

učebné plány Strojárske technológie a materiály