Prejsť na obsah
energetické strojárstvo

Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky.

Absolvent 1. stupňa štúdia (Bc) so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania a riadenia je schopný pôsobiť v každej sfére národného hospodárstva v oblastiach súvisiacich s výrobou, výstavbou a prevádzkou energetických systémov, strojov a zariadení. Je schopný robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a úpravy energetických strojov a zariadení.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Energetické stroje a zariadenia
stupeň štúdia: bakalársky
Študijný odbor: 2304 Energetické stroje a zariadenia
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

učebné plány Energetické stroje a zariadenia