Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Doktorand z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, SjF STU v Bratislave, Mgr. Ing. Jan Rybář, vyvíja na našej fakulte pod vedením svojho školiteľa, prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a ďalších členov vedeckého tímu z našej alma mater (doc. Ing. Branislava Hučka, PhD. a Ing. Petera Pavláska, PhD.) ideálne modelové oko, ktoré je určené na kalibráciu bezkontaktných očných tonometrov. V rozhovore sa dočítate: „Prečo vzniká modelové oko a k čomu bude slúžiť?“, „Aký je dôvod odlišného stavu metrológie v Slovenskej a Českej republike?“, „Ako pristupujú k vytváraniu modelového oka výrobcovia?“ či „Aká bola jeho cesta k metrológii?“. Rozhovor na tému: „Ako sa tvorí ideálne modelové oko“ vyšiel v časopise Česká oční optika 1/2019 a my jej prinášame aj tu.