Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovného miesta:

1 odborný asistent pre anglický jazyk – Centrum jazykov a športu.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pedagogického smeru
– anglický jazyk (prípadne v kombinácii s nemeckým jazykom alebo ruským jazykom)
- vedecko-akademická hodnosť PhD. vítaná,
- odborná prax min. 1 rok,

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD.,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Termín nástupu: 1.3.2012

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 21.02.2012 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.