Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

december 2020

 • 21.12.2020
  • Technické univerzity počas pandémie

   Slovenskú ekonomiku drží nad vodou najmä priemysel a ten potrebuje mať aj kvalifikovaných odborníkov. Liahňou pre kvalifikovanú pracovnú silu sú najmä technické univerzity. 

    
 • 18.12.2020
 • 17.12.2020
 • 15.12.2020
  • Výberové konanie - 1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – docent

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

    
 • 02.12.2020
  • Výberové konanie - pracovné miesta - vysokoškolský učiteľ

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte: