Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Meno

Kontakt

doc. Ing. Peter Križan, PhD.

peter.krizan [at] stuba.sk

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

lubomir.soos [at] stuba.sk

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

edita.hekelova [at] stuba.sk

doc. Ing. Marián Králik, CSc.

marian.kralik [at] stuba.sk

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.

ludovit.kollath [at] stuba.sk

doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.

vladimir.jerz [at] stuba.sk

doc. Ing. Zdenko Krajný, CSc.

zdenko.krajny [at] stuba.sk

prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.

marcela.pokusova [at] stuba.sk

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

juraj.beniak [at] stuba.sk

doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.

michal.bachraty [at] stuba.sk

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.

ingrid.souckova [at] stuba.sk

Ing. Andrej Červeňan, PhD.

andrej.cervenan [at] stuba.sk

Ing. Iveta Onderová, PhD.

iveta.onderova [at] stuba.sk

Ing. Miloš Matúš, PhD.

milos.matus [at] stuba.sk

Ing. Juraj Ondruška, PhD.

juraj.ondruska [at] stuba.sk

Ing. Jozef Bábics

jozef.babics [at] stuba.sk

Ing. Viliam Čačko, PhD.

viliam.cacko [at] stuba.sk

Klaudia Sabóová

klaudia.saboova [at] stuba.sk

Ing. Michael Paštéka

michael.pasteka [at] stuba.sk