Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality


V prípade záujmu o Erasmus+ program kontaktujte pána Ing. Juraja Sklenára.

Ing. Juraj Sklenár
Erasmus+ koordinátor

Dekanát
Námestie slobody 17
821 31 Bratislava

tel.: +421 2 572 96 255

juraj.sklenar [at] stuba.sk

číslo miestnosti: 138