Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality


V prípade záujmu o Erasmus+ program kontaktujte pani Mgr. Luciu Abrhanovú.

Mgr. Lucia Abrhanová
Erasmus+ koordinátor

Dekanát
Námestie slobody 17
821 31 Bratislava

tel.:+421 917 879 775

lucia.abrhanova [at] stuba.sk

číslo miestnosti: 140