Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Výskumné zameranie:
Automatizácia výrobnej techniky, nové technológie vo výrobnej technike, návrh koncepčných riešení výrobných strojov, konštrukcia rezných nástrojov, konštrukcia prípravkov, diagnostika rezných nástrojov, vývoj konštrukčných uzlov obrábacích strojov, konštrukcia CNC plazmových, laserových rezacích strojov, paralelné kinematické štruktúry, stroje a zariadenia pre zhodnocovanie odpadov, tvorba softwarových produktov pre návrh výrobnej techniky, technika ochrany životného prostredia, modelovanie, riadenie a kontrola technologických a výrobných systémov, riadenie a programovanie výrobných strojov, riadenie výroby a logistika, riadenie životného cyklu výrobku, automatizácia inžinierskych prác, virtuálne organizácie, manažment kvality strojárskej výroby.