Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

 

Vákuové odlievanie plastov patrí medzi technológie Rapid prototyping. Umožňuje skrátiť dobu výroby funkčných prototypov a tak urýchliť vývoj nového výrobku. Na základe modelu, väčšinou vytlačeného na 3D tlačiarni, sa zhotoví silikónová forma, ktorá sa následne vo vákuu zaplní živicou. Vákuové odlievanie do silikónových foriem je možné použiť na výrobu funkčných plastových a elastických prototypov. Metóda je vhodná aj na výrobu voskových modelov pre technológie presného odlievania.

 

V špecifických prípadoch, ako je napríklad ukončená výroba (veterány, retro výrobky a pod.), je možné zaformovať aj originálny diel z výroby alebo originálny diel naskenovať pre vytvorenie digitálnej štruktúry. Postup odlievania do silikónovej formy umožňuje odlievať tvarovo zložité modely, tenkostenné modely, modely s negatívnymi úkosmi, pričom verne kopíruje povrch originálneho modelu.

 

Laboratórium je určené na realizáciu výskumných úloh v oblasti presného liatia a odlievania umeleckých odliatkov:

 

  • výroba voskových modelov pre technológie vytaviteľného vosku (lost wax) na výrobu presných odliatkov alebo umeleckých odliatkov:výroby silikónových foriem pre odlievanie plastov alebo nízko taviteľných kovov a zliatin;
  • vákuové odlievanie dvojzložkových živíc s plnivom;
  • sušenie modelov a foriem.

  1. Vákuová komora MK

          Max. hmotnosť odliatku: 1400 g
          Max. veľkosť formy: 450 x 470 x 400 mm
          Vákuum: ≤0,5 mbar

  1. Temperovacia pec
  2. Zariadenie na vstrekovanie vosku – max. hmotnosť vosku 1,5 kg
  3. Zariadenie UNIDOS100 na presné dávkovanie a miešanie dvojzložkových živíc

         epoxidové (RIM/RTM) a polyuretánové živice, silikóny
         výstupná rýchlosť max. 800 g/min pri zmiešavacom pomere 100:100

  

Kontaktná osoba: prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.