Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Laboratórium je vybavené 3D tlačiarňou technológie FDM – Dimension SST, pre rýchlu výrobu prototypov z ABS materiálu. K 3D tlačiarni je k dispozícii softvér Catalyst, pre spracovanie 3D modelu, polohovanie v tlačovom priestore, nastavenie parametrov tlače a generovanie dát pre riadenie 3D tlačiarne.

Súčasťou laboratória sú aj dva skenery. Jeden menší s názvom DAVID-laserscanner – jednoduchý ručný skener pre vzdelávacie účely. Druhý skener je HandyScan – ručný laserový skener pre priemyselné využitie, ktorý so softvérom VxScan poskytuje digitalizované modely v požadovanej kvalite.

Laboratórium disponuje aj dotykovým skenerom MicroScribe G2X – ktorý slúži na skenovanie fyzických 3D objektov ale využiteľný je aj na presne 3D meranie, alebo kontrolu pozície (súradníc) dôležitých bodov.

K dispozícii je aj softvér pre 3D modelovanie SolidWorks, aby bolo možné vytvárať a upravovať modely, ktoré sú následne vyrábané na 3D tlačiarni.

V laboratóriu prebieha praktická časť vzdelávania k predmetu Reverzné inžinierstvo a Rapid prototyping, na ktorom študenti realizujú 3D skenovanie objektov na dostupných zariadeniach. Prakticky tiež prebieha celý proces návrhu súčiastky, jej úprava, polohovanie a nastavenie parametrov pre 3D tlač na zariadení rapid prototyping.

FDM 3D tlačiareň - Dimension SST

Ručný DAVID-laserscanner

Ručný DAVID-laserscanner

Dotykový skener - MicroScribe G2X

Kontaktná osoba: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.