Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

LABORATÓRIUM CNC VÝROBNEJ TECHNIKY

Počítačom integrovaná výroba je v súčasnej informačnej spoločnosti prirodzenou vývojovou etapou výrobných procesov a systémov. Tradičnými spôsobmi organizácie práce sa nedajú náročné úlohy plniť pri stále náročnejších požiadavkách na množstvo a kvalitu produkcie. Jednou z rozhodujúcich možností, ako plniť náročné a meniace sa požiadavky zákazníka je postupné zavádzanie komplexnej automatizácie predovšetkým v oblasti kusovej, malosériovej a strednosériovej výroby a predstavuje najväčšie zdroje rezerv na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladov na výrobu. Tieto zmeny vo výrobe kladú ale čoraz vyššie požiadavky na kvalifikáciu personálu, čo je nutnou podmienkou  pre koordináciu činností nielen všetkých útvarov technickej prípravy výroby (konštrukčnú, technologickú, projektovú) ale aj na prepojenie ostatných útvarov podniku (plánovanie a riadenie výroby, nákup, predaj, zásobovanie a pod.) s vlastnou výrobou. Ústav sa preto orientuje na využívanie systémov počítačom integrovanej výroby vo výučbe v predmetoch študijných programov, a preto sa tieto systémy aj snaží implementovať aj do vlastných laboratórií.

Robot KUKA KR 180-2

Priemyselný robot KUKA KR 180-2 predstavuje vysokoúčinný modulárny výrobný systém využiteľný v rôznorodých priemyselných aplikáciách. Pohon robota je zabezpečený výkonnými servo motormi, ktoré mu umožňujú prácu v 6 osiach. Robot je schopný pracovať z bremenom do 180kg s pracovným dosahom 2700 mm s opakovateľnosťou nastavenej polohy +-0.06 mm.


CNC sústruh SUI 500 COMBI s riadiacim systémom Sinumerik 810 D

Stroj je určený pre presné obrábanie hriadeľových a prírubových obrobkov v malosériovej a strednesériovej výrobe.

Obrábanie je možné vykonávať :

 • v ručnom režime (ako na konvenčnom sústruhu)
 • v automatickom CNC podľa programu

Na stroji je možné obrábať vonkajšie a vnútorné valcové, guľové a kužeľové plochy, rezať vonkajšie a vnútorné závity, vŕtať a vystruhovať otvory.

Konštrukcia stroja sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, takmer na úrovni klasického sústruhu. Tvorba programu obrábania súčiastky je veľmi jednoduchá a obsluha sa dokáže rýchlo zaškoliť.

Hlavné funkčné a prevádzkové vlastnosti sústruhu SUI 500 COMBI

 • design s dokonalým zakrytovaním pracovného priestoru ,
 • umiestnenie riadiaceho systému je ergonomicky optimálne a jeho obsluha je veľmi jednoduchá  a  prehľadná ,
 • vysokodimenzované AC-servomotory a guľkové skrutky umožňujú rozmerovo presné posuvy,
 • regulácia otáčok AC - hlavného motora poskytuje obrábanie konštantnou reznou rýchlosťou,
 • automatické mazanie priečneho suportu, pozdĺžnych saní ako aj guľkových matíc, 
 • orientované zastavenie vretena ,
 • presnosť stroja podľa STN ISO 1708 (DIN 8605),
 • optimálne rozmiestnenie ovládacích prvkov na pohyblivom suportovom paneli ,
 • digitálne zobrazovanie otáčok vretena a posuvu suportov.

 CNC sústruh SUI 500 COMBI s riadiacim systémom Sinumerik 810 D

CNC sústruh EMCO PC TURN 120 s riadiacim systémom Sinumerik 820 T

s integrovaným personálnym počítačom spĺňa všetky  znaky moderného CNC obrábania. Má napr. 8 nástrojov v automatickej výmene pre vonkajšie a vnútorné obrábanie. Programové vybavenie obsahuje aj program na grafickú simuláciu obrábania, kde sa dajú vytvorené programy vopred verifikovať v 2D resp. 3D grafickom zobrazení. Súčasťou výbavy stroja sú aj dve trenažérske programátorské konzoly, ktoré sa skladajú z riadiaceho systému a počítača a možno na nich tvoriť CNC programy oddelene od výrobného stroja.

Základné technické parametra stroja sú:

 • maximálny priemer vyrábanej súčiastky: 75 mm
 • maximálna dĺžka sústruženej súčiastky upnutej v koníku: 121 mm
 • otáčky vretena: 150 – 4000 ot/min
 • príkon stroja: 2,8 kW
 • zmena otáčok vretena: plynulá
 • rýchlosť posuvu v X – ovej a Z – ovej súradnici: 0- 2 m/min
 • rýchloposuv v X – ovej a Z – ovej súradnici: 3 m/min
 • počet nástrojov vo výmenníku nástrojov: 8
 • rozmer nástrojového držiaka: 12 x 12 mm
 • rozmery stroja (dĺžka - šírka – výška): 1730 – 875 – 1620 mm
 • hmotnosť stroja: 530 kg 

 

 

CNC sústruh EMCO PC TURN 120 s riadiacim systémom Sinumerik 820 T

Vertikálna frézovačka FCM 22 CNC s riadiacim systémom  NCT 2000/2001 CNC

je určená na obrábanie jemným až stredným frézovaním a vyvrtávaním v súvislom riadení 3 osí. Pridaním otočného stola typu ISN 160 CNC V/H sa získala štvrtá riadená os. Stroj možno použiť vo výrobe nástrojov, foriem, tvarovo zložitých súčiastok strednej veľkosti. Stroj je vybavený automatickým výmenníkom nástrojov.  Riadiaci systém NCT 2000/2001 CNC umožňuje pripojenie dotykovej sondy, na meranie a digitalizovanie, až 8 servo osí, externého ručného koliečka floppy mechaniky a interface pre Ethernet. Programovací jazyk je kompatibilný s FANUC programovacím jazykom.  Systém zabezpečuje RS 232C komunikáciu, opravu chyby guľkovej skrutky, parametrické programovanie, použitie podprogramov a MACRO jazyka, geometrické zmeny, programovanie zaoblenia a úkosu, sledovanie interferencií, kompaktné uchovávanie programov.  Užívateľ má k dispozícii tiež DNC kanál na prenos CAD/CAM dát.

 

Vertikálna frézovačka FCM 22 CNC s riadiacim systémom  NCT 2000/2001 CNC

Vertikálna frézovačka FGS 63 s riadiacim systémom CNC Heidenhain 355

slúži na výrobu tvarových plôch, ako aj na výučbu programovania CNC obrábacích strojov.  S využitím CAD/CAM systémov programovania možno vyrábať špeciálne tvarové plochy. Frézka je vybavená vo vretenníku piezoelektrickým snímačom rezných síl fy PROMETEC, ktorý slúži na monitorizáciu procesu obrábania. S použitím kvalitných frézovacích hláv je možné vyrábať plochy s drsnosťou Ra na úrovni 0,8 a lepšou (odpadá nutnosť premiestňovania výrobku na iný stroj) a rozmerovou presnosťou ±0,02 mm. Tieto parametre plne postačujú na výrobu napr. vstrekovacích foriem, ako aj pre väčšinu ostatných tvarovo zložitých výrobkov.

Doc. Ing. Marián Králik, PhD.
zodpovedný vedúci laboratória