Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

LABORATÓRIUM AUTOMATIZOVANÝCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOV (FESTO)

Charakteristika: Ústredným prvkom laboratória je modulárny pružný výrobný systém MPS Plus od firmy Festo Didactic pozostávajúci zo štyroch pracovísk prepojených dopravníkovým systémom. Prvé pracovisko predstavuje vstup materiálu do výrobného systému. Súčiastka je z gravitačného zásobníka odoberaná a prenášaná na nasledujúce pracovisko jednoduchým manipulátorom s podtlakovým chápadlom. Druhé pracovisko slúži na identifikáciu a kontrolu vstupujúcej súčiastky kontrolu. Na báze optického, indukčného a dotykového snímača je určená farba, materiál a výška súčiastky. Na treťom – technologickom pracovisku je prezentované automatické vykonanie technologickej operácie vŕtania s následnou kontrolou vykonania operácie. Materiálový tok je na tomto pracovisku realizovaný pomocou otočného stola. Na štvrtom pracovisku sa realizuje robotizovaná montáž výrobkov prostredníctvom robota Mitsubishi RV –M1. Činnosť jednotlivých pracovísk je riadená programovateľnými automatmi Siemens S7, koordinácia ich činnosti je zabezpečená programovým systémom LUCAS.

Vybavenie: Modulárny pružný výrobný systém MPS Plus od firmy Festo Didactic GmbH s programovateľnými automatmi Siemens radu S7 – 300 a priemyselným robotom Mitsubishi RV - M1 a príslušným programovým vybavením (COSIMIR, COSIMOD a COSIPROG).

Využitie: Laboratórium možno využiť pri vyučovaní nasledovných predmetov: Projektovanie a prevádzka výrobných systémov, Údržba výrobných systémov, Dopravné a manipulačné systémy.

Ing. Andrej Červeňan, PhD.
zodpovedný vedúci laboratória