Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Strojnícka fakulta STU
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
Tel.: ++421 +2 572 96 543
Fax: ++421 +2 524 97 809
http://www.sjf.stuba.sk
e-mail: meno.priezvisko(at)stuba.sk

 

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
vedúci ústavu

 
     
 

doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
zástupkyňa vedúceho ústavu pre vedu a výskum

 
     
 

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
zástupca vedúceho ústavu pre pedagogiku

 
     
 

doc. Ing. Vladimír Jerz, PhD.
tajomník ústavu

 
     
 

Klaudia Sabóová
sekretariát

 

 


Zväčšiť mapu