Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Konala sa v poradí už jedenásta Strojárska olympiáda, druhý ročník jarnej súťaže Grand Prix, prezentácia priemyselných firiem spojená s Informačnými dňami pre stredoškolákov. Pre riaditeľov a učiteľov  stredných škôl sa zorganizovalo stretnutie a diskusné fórum s predstaviteľmi Ministerstva školstva, Ministerstva hospodárstva a zástupcami priemyselných zväzov a priemyselnej praxe na Dekanáte.

Bola to zároveň príležitosť aj pre náš ústav, ako sa lepšie zviditeľniť a ponúknuť našim, dúfame budúcim študentom, nahliadnuť do našej „ústavovej kuchyne“. Odprezentovať naše laboratóriá a výučbové priestory. Boli to najmä priestory v Ťažkom laboratóriu – Excelentné laboratórium CNC výrobnej techniky, Laboratórium rezných nástrojov, Laboratórium tekutinových systémov, Laboratórium spracovania biomasy a odpadov, ale aj v priestoroch ústavu na štvrtom poschodí v hlavnej budove - Laboratórium Rapid Prototyping.

Takisto sme sa zapojili do organizácie aj realizácie jednotlivých súťaží pre študentov, ktoré prebiehali v týchto priestoroch. Či už to bola Manipulácia s robotom v ručnom režime na čas, hádanie hmotnosť bremena, s ktorým môže robot manipulovať, odhad drsnosti  obrobeného povrchu, kde po ukážke merania drsnosti súťažiaci hádali hodnotu drsnosti na rôznych vzorkách. Svoj odhad si mohli vyskúšať pri úlohe, kde hádali výrobnú cenu ventila zo spaľovacieho motora, ako aj odhad deformácie. V Laboratóriu tekutinových systémov, kde sa nachádza aj testovacia stanica pre analýzu pískania automobilových kotúčových bŕzd mali súťažiaci rozvibrovať vínový pohár tak, aby vydával čo najsilnejší tón.

Tým sa naše aktivity nekončili. Keďže paralelne prebiehalo aj finálové kolo Strojárskej olympiády, mali sme zastúpenie aj v komisii „Dizajn a environmentálne technológie“, kde sa do finále prebojoval rekordný počet prác – 14. Súťažiace práce aj študenti boli perfektne pripravení a rozhodnúť o víťazoch na prvých troch miestach bolo naozaj náročné.

Ústav sme prezentovali aj v podobe vizitiek a plagátikov „do ruky“, ktoré si s informáciami o našom ústave budú môcť záujemci prečítať v kľude, po zhone a eufórii z pretekania. Na televízore na štvrtom poschodí pri našom ústave bola celý deň premietaná prezentácia ústavu so všetkými potrebnými informáciami, fotografiami, videami, ako aj potrebnými kontaktmi na nás.

Dá sa povedať, že táto akcia dopadla opäť na výbornú. Každý, kto mohol, priložil ruku k akcii a určite po svojom tiež prežíval eufóriu tohto dňa. Dôkazom toho je aj niekoľko priložených fotozáberov z tejto akcie.

V mene kompetentných, ako aj vedenia fakulty, ďakujem všetkým, ktorí svojou prítomnosťou, pomocou a účasťou na jednotlivých postoch spríjemňovali tento deň a podieľali sa na jeho úspešnom priebehu.