Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

V období od 4.12. do 9.12.2016 sa konal v Miami (USA) medzinárodný kongres American Advanced Materials Congress (AAMC) 2016. Tohto kongresu sa aktívne zúčastnili prezentáciou svojich vedeckých príspevkov aj prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., doc. Ing. Peter Križan, PhD. a doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. z Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF STU. Na uvedenom medzinárodnom kongrese AAMC 2016 dostali zamestnanci ÚSETM prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a doc. Ing. Peter Križan, PhD. vedecké ocenenie za odprezentované vedecké príspevky. Cenu v kategórii IAAM Scientist Medal získal príspevok s názvom: "New design of compacting machines and biofuel shapes" (prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.). Cenu v kategórii IAAM Medal získal príspevok s názvom: "Experimental research of mechanical properties and parameters of waste raw materials based wood-plastic composites" (doc. Ing. Peter Križan, PhD.).

Viac informácií o uvedených kategóriách možno nájsť na http://www.vbripress.com/aamc/ v sekcii Awards.