Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Koncom marca zorganizovali pracovníci Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality pre študentov fakulty druhý ročník „turistiky“ po  našom ústave – Tour de ÚSETM 2018. Cieľom celej akcie bolo prezentovať študentom „labáky“, v ktorých rovnako, ako v klasických triedach u nás prebieha výučba. Študenti sa zároveň dozvedeli všetko čo sa v priestoroch laboratórií nachádza, a čo sa všetko naučia do praxe. Celá idea opäť spočívala v absolvovaní „Tour“, teda celej trasy, ktorá bola daná študentom vopred. Trasu tvorili jednotlivé cieľové body, ktorých bolo šesť. Boli to naše laboratóriá, v ktorých študenti riešili úlohy a za ich správne vyriešenie získavali body. Išlo o nasledovné laboratóriá: Laboratórium rezných nástrojov, Laboratórium CNC výrobnej techniky, Laboratórium spracovania biomasy, Laboratórium tuhých biopalív, Laboratórium Rapid Prototyping. A nasledovné úlohy. Odhadnúť drsnosť opracovaného povrchu. Ako pomôcku mali vzorkovnice drsnosti dosiahnuté sústružením. Po vypísaní odhadovanej hodnoty drsnosti, prešli na pracovisko s digitálnym drsnomerom. Každý z nich si mohol sám zmerať drsnosť povrchu. Na základe stupnice odchýlok ich odhadov a reálnej drsnosti povrchu boli pridelené body. Niektorí študenti, najmä tí ktorí už absolvovali predmet Technológia II mali veľmi slušné odhady a nemuseli sa vôbec za svoj výkon hanbiť. V laboratóriu CNC výrobnej techniky dostali úlohu odhadnúť akú hmotnosť má priemyselný robot KUKA. Okrem toho si vyskúšali aj manuálne ovládanie tohto robota, pri ktorej si užili veľa zábavy. Ďalšou úlohou „po ceste“ bolo odhadnúť priehyb nosníka, alebo „Aká je priemerná hustota peliet?“, ktoré dostali študenti ako vzorku a mnohé ďalšie.

V cieľovej rovinke na štvrtom poschodí celú akciu vyhodnotil vedúci ústavu. Všetci tí, ktorí sa do „Tour“ zapojili a prešli cez všetky stanovištia tejto hravej súťaže, získali darček a najúspešnejší získali hodnotné ceny. Tento rok bola najúspešnejšia študentka Mária Mizerová. Túto akciu hodnotíme opäť veľmi pozitívne. Tí, ktorí sa zúčastnili sa dobre bavili, tí čo neprišli môžu ľutovať.