Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

V termíne 16. marca 2018 sa od 9:00 hod v miestnosti 449 konal seminár so zaujímavým názvom „Prečo sa mucha na žiletke neporeže?“. Podľa záujmu študentov, táto otázka bola pre nich zaujímavá a semináru sa zúčastnili v hojnom počte. Počas semináru vystúpili so svojimi príspevkami Ing.  Michal Bachratý, PhD. , pán Peter Medveď –expert so spoločnosti Walter Slovakia, s.r.o. Nitra a pani Ing. Iveta Onderová, PhD. Poslucháči sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií z oblasti vývoja, výroby rezných nástrojov ako aj z oblasti aplikácie (práce) rezných nástrojov v praxi. Prednášky boli vhodne doplnené množstvo videí, názorných ukážok nástrojov. Všetky nástroje (aj tie skutočne „skvostné“ drahé nástroje) si mohli účastníci semináru podrobne prezrieť a ako sa ľudovo hovorí „omakať“ z blízka. Po skončení prvej časti boli všetci účastníci pozvaní ešte na ďalšie školenie, pôvodne plánované iba pre zamestnancov ÚSETM. Školenie bolo zamerané na online aplikáciu GPS od spoločnosti Walter. Táto aplikácia je skutočným pomocníkom pri často veľmi komplikovanej úlohe – výberu vhodného nástroja pre obrábanie zadaného materiálu. Aplikácie GPS užívateľovi nielen pomôže nájsť vhodný nástroj, ale odporučí užívateľovi aj optimálne rezné parametre z hľadiska efektívnej ekonomickej využiteľnosti vybraného rezného nástroja.

Celkovo možno seminár hodnotiť skutočne pozitívne. Negatívom bol iba čas, ktorý sme mohli venovať tejto problematike – jednoducho jeden deň bol príliš krátky. Pre odstránenie tohto negatíva sa rozhodli organizátori semináru, tento seminár nie len zopakovať, ale aj ho rozdeliť na dva. Pričom jeden seminár bude venovaný čisto iba problematike CAM systémov. Ďalším postrehom pri organizovaní semináru je enormný záujem zo strany zahraničných študentov. Pre ktorých máme potešujúcu právu: čoskoro pripravujeme seminár v anglickej verzii (We are preparing a seminar in English, coming soon).

Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na Vás pri ďalšom stretnutí.

za organizátorov: Iveta Onderová