Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

30. novembra 2016 sa v Kysuckom Lieskovci konal otvárací ceremoniál Biomasového logistického centra a odborný seminár pre študentov, zameraný na problematiku využívania obnoviteľných zdrojov energie, biomasu a solárnu energiu a výmenu skúseností v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Nórskom. Projekt Biomasového logistického centra je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci programu odzneli príspevky zástupcov BIOMASA, z.p.o., orientované na praktické skúsenosti, príhovor zástupcu IDN Norway Andersa Stølana, zameraný na bilaterálnu spoluprácu a skúsenosti nórskych partnerov na Slovensku, príspevky zástupcov slovenských technických univerzít, zamerané na výskum a inovácie v uvedenej problematike. Za Strojnícku fakultu STU v Bratislave prezentoval poznatky z oblasti využívania OZE a technológií na spracovanie OZE vedúci Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Súčasťou programu bola aj prehliadka zariadení a technológie pre zhodnocovanie odpadov a výrobu drevných peliet. Zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave sa akcie zúčastnilo približne 40 študentov a zamestnancov ÚSETM SjF STU.

Viac informácií nájdete na: tvoravia.sk

www.biomasa.sk

www.eeagrants.sk