Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Obdobie Vianoc je čas, ktorý nás akosi poľudšťuje. Dotýka sa nás svojou atmosférou, v ktorej sa častejšie skloňujú slová zdravie, láska, šťastie, domov, rodina... Bielosť snehovej periny a predvianočná atmosféra premieňa cesty a ulice na oázy pokoja a čistoty. Stávame sa o čosi lepšími, oživujeme tradíciu našich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť tých pár krátkych chvíľ.

Preto sme aj na našom ústave oživili tradíciu  stretnutí a posedení s našimi študentmi. Zorganizovali sme si mikulášske posedenie, ktorého sa zúčastnili okrem zamestnancov ústavu aj študenti prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí u nás študujú. Konečne sme si našli čas zastaviť sa v tomto hektickom svete, nikam a za ničím sa neponáhľať, venovať sa vzájomným rozhovorom, vychutnávaniu si kapustnice a ďalšieho občerstvenia, ktoré nám tieto chvíle spríjemňovali. Organizátorom aj účastníkom tejto príjemnej akcie patrí vďaka.

A ešte „bodka“ na záver:

Prajem nám všetkým veselé Vianoce a v nadchádzajúcom roku 2018 veľa šťastia, zdravia a úspechov na poli súkromnom, pracovnom, študijnom, ako aj v záujmových oblastiach, ktorým sa mnohí venujeme.